Nieuw rapport B.OSS: registratie en analyse van ernstige verloskundige complicaties in België 2020-2021

Het Belgian Obstetric Surveillance System (B.OSS) registreert en analyseert sinds 2012 ernstige verloskundige complicaties in België in alle Belgische materniteiten. Het doel van het verzamelen van ervaringen en kennis over incidentie, risicofactoren en pathofysiologie is een beter begrip, betere patiënteninformatie en -zorg door praktische verbeteringen in de preventie en behandeling van deze ongewone aandoeningen. 

Download het rapport.