Nieuwe procedure verdeling kindboekjes Kind en Gezin

Vanaf 1 augustus kunnen vroedvrouwen terug kindboekjes online bestellen via kindengezin.be.

Het kindboekje wordt in de eerste plaats uitgedeeld door dienstverleners van Kind en Gezin bij het kennismakingsgesprek tijdens de zwangerschap. Gezinnen die geen boekje hebben ontvangen van Kind en Gezin kunnen er één krijgen van hun vroedvrouw.

Overgangsperiode:

  • Vanaf 1 augustus kunnen kraamklinieken geen kindboekjes meer bestellen (noch via de lokale teams, noch via de website). Tot eind augustus kunnen zij wel nog hun bestaande stock uitdelen. De verdeling van de Kindboekjes door de kraamklinieken wordt dus volledig afgebouwd.

Uitzondering: NICU afdelingen kunnen in overleg met het lokaal team nog een aantal boekjes bekomen voor ouders van langdurig gehospitaliseerde pasgeborenen/ we kijken nog hoe we het aanpakken met de Brusselse kraamklinieken (ONE is daar ook actief betrokken in de kraamklinieken al tijdens de zwangerschap).

  • Vanaf 1 augustus kunnen de zelfstandig vroedvrouwen (en eventueel ouders zelf) terug kindboekjes bestellen via de website van Kind en Gezin.  De boekjes worden op adres bezorgd.

Aandachtspunten:

  • Er kunnen maximaal 50 boekjes besteld worden in 1 keer. Zo willen we een stockbreuk door te grote bestellingen en een verdeling van boekjes met oude informatie vermijden.
  • Vermeld bij de bestelling zoveel mogelijk de naam van de praktijk of vermeld dat je zelfstandig vroedvrouw bent. Zo kunnen wij de bestellingen vlot monitoren.
  • Graag willen we jullie vragen om zeker de aandacht te vestigen op het feit dat er steeds navraag gedaan moet worden bij het gezin of ze al een boekje hebben of niet. Hetzelfde vragen we natuurlijk van onze lokale teams. Zo hopen we een dubbele verdeling te vermijden!

De procedure voor de bestelling van de Zwangerschapsboekjes en boekjes Opvolging zwangerschap en geboorte blijft ongewijzigdJe kan het Zwangerschapsboekje en boekje Opvolging zwangerschap en geboorte bestellen via de website kindengezin.be.