Nieuwe Vlaamse groeicurven voor baby's en peuters

Voor de preventieve opvolging van groei bij het jonge kind zijn nieuwe groeicurven ontwikkeld. Basis van de nieuwe curven zijn de meetgegevens geregistreerd door de lokale teams van Kind en Gezin tussen 2006 en 2019. De groeicurven zijn gebaseerd op kinderen die 6 maanden uitsluitend gevoed werden met borstvoeding. De nieuwe Vlaamse groeicurven zijn een sterke basis voor het opvolgen van de groei van alle kinderen in Vlaanderen ongeacht het type voeding, etnische achtergrond en socio-economische status.

Lees meer.