Oproep aandacht voor correcte uitvoering van hielprik!

We ontvingen een klacht van het screeningslabo in Antwerpen dat zij een groot aantal niet correcte staalafnames hebben ontvangen uit de thuiszorg, regio Antwerpen. Om foute staalafnames in de toekomst te vermijden willen zij nu de hielprik laten uitvoeren in het ziekenhuis, eventueel vóór de baby 72 uur oud is. Aangezien de hielprik een competentie is van vroedvrouwen en ook een belangrijk deel uitmaakt van het takenpakket, willen wij voorkomen dat dit ons uit handen genomen wordt. We roepen dan ook op om steeds aandacht te hebben voor een correcte uitvoering en voldoende bloed op de screeningskaartjes.  Op de website van aangeborenaandoeningen.be kan je een draaiboek voor vroedvrouwen downloaden. We zijn in voorbereiding van een webinar waar alle facetten van deze screening zullen opgenomen worden.