Oproep aanvragen en verlengen van het Good Practice Logo

We roepen alle vroedvrouwen met het Good Practice Logo op om het logo te verlengen op het intranet van www.vroedvrouwen.be.

Wist je dit al over de nieuwe aanvraag en verlengingsprocedure van het Good Practice Logo?

  • We verzoeken alle bestaande GPL-houders om het logo te verlengen tegen 31 augustus 2020.
  • Gebruik hiervoor de nieuwe online engagementsverklaring op het intranet.
  • De GPL-commissie evalueert aanvragen binnen de 3 maanden.
  • Je huidige GPL-status blijft behouden tot 30 november 2020.
  • Het GPL wordt uitgereikt aan individuele vroedvrouwen.
  • Vroedvrouwenpraktijken verkrijgen het logo automatisch indien alle leden het logo dragen.
  • Meer info: Bekijk onder de tegel "Good Practice Logo" op het intranet tal van tips, voorbeelden, screencasts, en andere informatie. Een uitgebreid artikel vind je hier: https://bit.ly/3cPXab5