Oproep deelname onderzoek voorschrijfgedrag van vroedvrouwen

Artesis Plantijnhogeschool voert een vierdelig onderzoek naar het voorschrijfgedrag van Belgische vroedvrouwen.

Lees meer over het onderzoek.

Vul de vragenlijst voor vroedvrouwen in. 
Het doel van dit deel van de studie is om te weten te komen wat vroedvrouwen aanzet tot voorschrijven van geneesmiddelen en wat ze als beïnvloedende factoren ervaren om al dan niet voor te schrijven.

Vul de vragenlijst in als VBOV bestuurslid.
Het doel van dit onderzoek is de mening nagaan van verschillende beroepsprofielen die op directe wijze te maken hebben met het voorschrijfgedrag van vroedvrouwen in Vlaanderen. 

Verspreid deze vragenlijst onder jonge moeders die door hun vroedvrouw tijdens of na de zwangerschap medicatie voorgeschreven kregen. Download de poster.