Oproep onderzoek Samenwerking rond zwangerschapsbegeleiding in de eerste lijn

Dr. Judith Verlinden en Dr. Isatis Maes, twee huisartsen in opleiding doen voor hun eindwerk onderzoek naar de samenwerking tussen huisartsen en vroedvrouwen bij de opvolging van zwangere vrouwen in de eerste lijn. In het kader van dit onderzoek vragen zij de vroedvrouwen om een online vragenlijst in te vullen. Dit neemt ongeveer 10 min. tijd in beslag.
Vul de vragenlijst in.