Oproep SPE-registratie thuisbevallingen 2021 doorsturen

Het SPE (Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie) roept alle vroedvrouwen die bevallingen thuis of in een geboortecentrum begeleiden op om de SPE-registratie van de bevallingen die zij begeleid hebben in 2021 door te sturen. Zo kunnen zij ook voor deze bevallingen tot een 100 % registratie komen.

Het bezorgen van medische geboortegegevens voor alle levendgeborenen en voor doodgeborenen met een geboortegewicht vanaf 500 gram en/of een zwangerschapsduur vanaf 22 weken is verplicht volgens het KB van 14 juni 1999 (Koninklijk Besluit waarbij een jaarlijkse statistiek van de geboorten wordt voorgeschreven) en het KB van 17 juni 1999 (Koninklijk besluit waarbij een jaarlijkse statistiek van de overlijdensoorzaken wordt voorgeschreven).

De registratieformulieren voor 2022 én nog voor 2021 kan je online downloaden: Instructies over statistische formulieren - Zorg en Gezondheid (zorg-en-gezondheid.be)

Bij onduidelijkheden kan je Régine Goemaes contacteren: regine.goemaes@vlaanderen.be

Hartelijk dank voor je medewerking!