Persbericht van het Federaal Borstvoedingscomité (FBVC) over borstvoeding op openbare plaatsen

Het FBVC stuurde een persbericht uit om er aan te herinneren dat moeders die borstvoeding geven niet mogen worden gediscrimineerd en in het bijzonder op grond van de federale wet van 4 februari 2020 betreffende het verbod op discriminatie.
Lees de perstekst.