Perstekst Internationale Dag van de Vroedvrouw

Op 5 mei vieren we wereldwijd de zorg en toewijding van vroedvrouwen. Met het thema:
'Terug samen: van evi
dentie tot realiteit' streven we naar een meer wetenschappelijk ondersteunde moeder- en kindzorg. 

Lees de perstekst.