Reactie op opiniestuk: ‘Als jonge ouders kregen wij soms bedenkelijk advies. 'Waarom ligt de lat niet hoger?’ van Brecht Decoene in Knack

We lazen we het opiniestuk ‘Als jonge ouders kregen wij soms bedenkelijk advies. Waarom ligt de lat niet hoger?’ van Brecht Decoene waarin hij zich vragen stelt bij de opleiding en kwaliteit van zorg van o.a. vroedvrouwen.

Zijn ervaring als jonge vader bracht bij hem een aantal vragen naar boven. We begrijpen de vragen, emoties en veranderingen die hij als jonge vader doorgaat. De transitie naar het ouderschap wordt dikwijls onderschat.

Fijn dat hij zo bezorgd is om de uitstraling van ons beroep en om de goede gezondheid van moeder en kind binnen het gezin.  Een aantal zaken uit zijn opiniestuk vragen toch om duiding die we graag willen geven.

Na een driejarige bacheloropleiding waarbij het duidelijk omschreven is in een opleidingsprofiel welke competenties dienen behaald te worden, ook wat betreft evidence based te handelen, om dan na een examen en na de Europese voorwaarden gevolgd te hebben, wordt er toelating tot het beroep gegeven. We zijn vragende partij om de opleiding te herbekijken om alle facetten van het beroep nog meer  kansen te geven in de opleiding. Vele vroedvrouwen volgen na deze basisopleiding  een tweejarige masteropleiding. Deze opleiding geeft extra mogelijkheden tot verdieping in het evidence based denken.

De vroedvrouw is medisch geschoold en dé expert bij uitstek om de normale zwangerschap, bevalling en kraambed te begeleiden en jonge ouders hierover te adviseren. Gezien de snel toenemende kennis en technologieën is het, zoals voor alle erkende zorgberoepen, een uitdaging om steeds up-to-date te zijn.
Er is een wettelijk verplichting tot permanente vorming om de vroedvrouw op de hoogte te houden van de laatste wetenschappelijke inzichten en ontwikkelingen.

Kritisch reflecteren over de eigen professionele deskundigheid en werken volgens de laatste wetenschappelijke inzichten, het zogenaamde ‘evidence-based midwifery/medicine’, zijn belangrijke aspecten van het Belgisch beroeps- en competentieprofiel van de vroedvrouw.  Evidence Based Practice is eveneens opgenomen binnen het Good Practice Logo voor kwaliteitsvolle Perinatale Zorgverlening van de VBOV vzw. Een op evidentie-gerichte vroedvrouwenpraktijk is immers van essentieel belang voor kwaliteitsvolle zorgverlening. We zijn mede richtinggevers in het platform Evidence Based Practice Netwerk waar we vorm geven aan richtlijnen wat betreft moeder/kind.  We verwijzen hierbij graag naar een gepubliceerde studie i.v.m. evidence based werken als Vlaamse vroedvrouw.
Knowledge, attitudes and use of evidence-based practice among midwives in Belgium: A cross-sectional survey (europeanjournalofmidwifery.eu) die uitgevoerd werd door de wetenschappelijke werkgroep van de organisatie.

Evidence based practice is gebaseerd op vier pijlers: het beste beschikbare klinische bewijs uit systematisch onderzoek, de individuele klinische expertise én de voorkeuren en waarden van de patiënt en dit binnen een bepaalde context.  Vroedvrouwen willen jonge ouders correcte informatie geven, luisteren naar hun verhaal en wensen, en hun keuzes en standpunten respecteren. Ze bieden zorg op maat en houden rekening met de noden van het gezin.

Daarnaast streven vroedvrouwen naar een optimale samenwerking met andere beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg om steeds de beste, kwalitatieve zorgen te kunnen aanbieden.

We willen Brecht Decoene bedanken voor dit signaal. Dit geeft ons een extra prikkel om de kwaliteit van de zorg blijvend te bewaken. We zijn steeds bereid om met hem in gesprek te gaan.

Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen vzw