RIZIV Nieuws

Aanvraag telematicapremie
De applicatie om de telematicapremie voor 2019 aan te vragen zal begin september beschikbaar zijn op de website van het RIZIV. We houden jullie op de hoogte van de exacte datum. Als je volgens de RIZIV gegevens niet in aanmerking komt voor de premie maar zelf meent dat je toch in aanmerking komt, zal er een knop zijn om dit aan te geven.

Premie beschermingsmateriaal
Elke vroedvrouw uit de eerstelijnszorg die fysieke consulten/bezoeken gedaan heeft tijdens de periode van 4 mei 2020 tot 31 augustus 2020 zal een extra premie ontvangen voor beschermingsmateriaal van € 2,5 per fysiek contact in die periode (met een maximum van 200 prestaties per maand). Dit zal op het einde van het jaar uitbetaald worden door de verzekeringsinstellingen. De premie zal automatisch uitbetaald worden, de vroedvrouw moet daar geen extra administratie voor doen. Hou er rekening mee dat je tijdig je prestaties tot eind augustus tarifeert. Wettelijk gezien heb je daar 2 maanden de tijd voor. Lees meer op de website van het RIZIV.