Staalafname screening aangeboren aandoeningen vervroegd naar 48 uur

Aangezien de bloedkaartjes geregeld laattijdig ontvangen worden in het screeningslabo en er uit analyse blijkt dat het vervroegen van de staalafname de voorbije jaren niet heeft geleid tot meer vals-positieve of vals- negatieve resultaten, wordt ook in Vlaanderen het aanbevolen tijdstip van staalafname vervroegd naar 48-96u.
Concreet wordt vanaf 1 januari 2024 gevraagd om het bloedstaal bij voorkeur 48u na de geboorte af te nemen.
In de praktijk zal dit betekenen dat de meeste bloedafnames voortaan in materniteiten zullen plaatsvinden, met snellere screeningsresultaten tot gevolg.

Vanaf 1 januari zal op www.aangeborenaandoeningen.be ook een webinar beschikbaar zijn waarin de techniek voor een correcte bloedafname gedemonstreerd wordt

Lees hier de omzendbrief van Departement Zorg.