Stand van zaken Werkgroep RIZIV

We houden u graag op de hoogte van de laatste stand van zaken van de werkgroep RIZIV.
 

Welke overlegmomenten zijn er geweest de voorbije weken?

 • 29 augustus 2022: gesprek met de achterban en benoemen van de behoeften door de werkgroep
  30 augustus 2022: RIZIV meeting met bekendmaking van onze behoeften
 • 8 september 2022: RIZIV bespreking van de berekende behoeften met de 3 duidelijke voorstellen 
 • 13 september 2022: bespreking met de IMA (koepelgroep van alle mutualiteiten) van prioriteiten
 • 19 september 2022: overleg van mutualiteiten met vroedvrouwen om haalbaarheid van prioriteiten te bekijken
 • 21 september 2022: opnieuw overleg met de mutualiteiten met voorstellen omtrent sociaal statuut en praktijkfinanciering 
 • 22 september 2022: samen met mutualiteiten verdere prioriteiten bepalen en voorbereiding voor het verzekeringscomité van 3 oktober 2022 

 

Insteek van mutualiteiten

Ze zien het haalbaar de eerste fiche (dag 5 - weekend) te verwezenlijken en zullen dit ook mee verdedigen. Dit is gebudgetteerd op ongeveer 500 000.

Fiche 2 (na dag 5 - 50 per prestatie) is niet haalbaar volgens hen. Budgettering is ongeveer 5 000 000 €. De vroedvrouwen hebben voorgesteld om dit eventueel in stappen te doen vb. eerste jaar een verhoging van 7-8 en tweede jaar opnieuw een verhoging van 7-8. Dit is door de mutualiteiten niet positief onthaald.

Fiche 3 (weekend na D5 in bepaalde situatiesis nog verder uit te werken en is niet meegenomen ter verdediging vanuit de mutualiteiten.

Zij zijn gevoelig voor de dreiging van deconventie en stellen voor om voor de vroedvrouwen die geconventioneerd zijn een sociaal statuut te voorzien (dit kan gezien worden als "pensioensparen"). Volgens ons had dit al lang in orde moeten zijn zoals dit ook bij andere zorgberoepen is. We wensen dit te voorzien maar dit zal enkel kunnen met bepaalde criteria.

Naast de conventie werd ook gesproken over de criteria i.v.m. sociaal statuut. Dit is geen oplossing voor ons acuut probleem maar ze zouden dit verdedigen en voor de vroedvrouwen ook in orde willen maken.

Een ander voorstel is praktijkfinanciering. Dit voorstel is al heel wat jaren meegenomen. Hierover is op 21 en 22 september nieuw overleg. 

Praktijkfinanciering vroedvrouwenpraktijken in de thuiszorg:

 1. Praktijkfinanciering voor geregistreerde solo- en groepspraktijken van vroedvrouwen in de thuiszorg en voor samenwerkingsverbanden tussen verschillende geregistreerde vroedvrouwenpraktijken. Een samenwerkingsverband is een structurele en geformaliseerde samenwerking tussen twee of meer geregistreerde praktijken in de thuiszorg. Een vroedvrouwengroepspraktijk is een praktijk bestaande uit minstens twee vroedvrouwen in de thuiszorg die de praktijkvoering gezamenlijk organiseren en de verloskundige dossiers gezamenlijk beheren voor een gemeenschappelijke praktijkpopulatie.
 2. Ondersteuning van administratieve taken, per vroedvrouw in een geregistreerde praktijk.
 3. Honorering van permanentie, per vroedvrouw ingeschreven in een geregistreerde praktijk met samenwerkingsverband of in een geregistreerde groepspraktijk.
 4. Vergoeding voor permanente vorming voor alle vroedvrouwen.
 5. Honorering van praktijkoverleg in geregistreerde groepspraktijk zowel binnen de discipline als interdisciplinair.

 

Conclusie

Onze oproep is gehoord maar nog niet beantwoord met de juiste voorstellen die wij nodig hebben. Er is wel bereidheid vanuit de mutualiteiten om oplossingen te zoeken samen met de sector. Er is begrip maar dit zal niet voldoende zijn om op korte termijn een effectieve verandering teweeg te brengen.
We blijven onze boodschap herhalen!