Stand van zaken Werkgroep RIZIV

De Werkgroep RIZIV is ondertussen versterkt met een aantal nieuwe leden! 

Onderstaande voorstellen worden op 5/12 besproken op de begrotingscontrole en in het verzekeringscomité. We verwachten dat deze aanpassingen goedgekeurd zullen worden:

 • Er is een indexering van 8,14% waarvan we 2% reeds toegekend kregen op 1 juni 2022. De overige 6,14 % mogen vanuit het RIZIV niet lineair ingezet worden. Vanuit de Vlaamse groep stelt men dat 50€ per uur een correcte verloning zou zijn. Dit wordt niet bereikt door het voorstel maar we blijven herhalen tijdens de overlegmomenten.
  I.v.m. de verdeling van de indexering is er een akkoord met de Franstalige vroedvrouwen.  Alle nomenclatuurnummers zijn reeds voor 2%  geïndexeerd. Vooral de postnatale huisbezoeken na dag 5 krijgen de hoogste indexatie.
   
 • Dag 5 na de bevalling tijdens het weekend/feestdag heeft sinds juni 2022 een ander nomenclatuurnummer maar tot nu toe was er geen financiële verhoging. Vanaf 1 januari 2023 krijgt dag 5 een aangepaste weekendvergoeding.
   
 • Er wordt een sociaal statuut voor geconventioneerde, zelfstandige vroedvrouwen toegekend.
  • Dit is een "vrij aanvullend pensioen"
  • De procedure loopt als volgt: de vroedvrouw sluit in 2023 een contract af met een verzekeraar (tak 21 of 23). Indien men voldoet aan de voorwaarden (d.w.z. je bent geconventioneerd en je kan 150 prestaties/jaar aantonen) dan stort het RIZIV jaarlijks €593,44 op dit fonds vanaf 2024. Het totale bedrag wordt uitbetaald bij pensioen of overlijden.
  • De evolutie hiervan kan je opvolgen in "MyPension"
  • Indien je reeds een VAPZ hebt, kan je verder onder dat contract werken en wordt op jouw huidige rekening bijgestort.
  • Het bedrag wordt geïndexeerd. In een periode van ziekte of zwangerschap loopt dit gewoon verder.
    
 • Vanuit de Vlaamse groep hadden we de vraag om een werkgroep op te richten die verder kon uitklaren hoe groepsconsultaties (vgl centering pregnancy) kunnen gefinancierd worden. Dit werd totaal niet gedragen door de Franstalige vroedvrouwen. We werken hier intern verder aan een voorstel dat kan aanvaard worden.
   
 • Er komt een werkgroep rond het praktijkregister.  Dit is belangrijk om de praktijken van de vroedvrouwen te beschrijven om verder te kunnen werken naar praktijkfinanciering voor de vroedvrouwen en dit is noodzakelijk in huidige wetgeving.
   
 • Er zijn nog 78 betwistingen rond de telematicapremie 2020(!). Dit gaat vooral over controleren van de verzekerbaarheid. We hebben aangedrongen om hier zo vlug mogelijk duidelijkheid in te geven.
   
 • Er is een budget voorzien van €100 miljoen structurele ondersteuning van de geconventioneerde zorgverleners. Er wordt nog dit jaar bepaald hoe dit budget verdeeld zal worden onder alle zorgverleners. We kregen de informatie dat dit eenvoudig kan aangevraagd worden. Het wordt een premie voor elke geconventioneerde zorgverlener in 2023. De voorwaarde is dat de beroepsgroep werkt aan en voorstellen doet voor "appropriate care". Dit is een piste die nog volledig dient uitgeklaard te worden.  

Ter info: als vroedvrouw zijn we aanwezig in 3 transversale trajecten die momenteel lopen binnen het RIZIV

 • Diabetes: We vermoeden dat hier weinig financiële mogelijkheden worden geboden voor de vroedvrouwen.
 • Obesitas: We vermoeden dat hier weinig financiële mogelijkheden worden geboden voor de vroedvrouwen.
 • Kwetsbare zwangere vrouwen: Het gaat hier over de specifieke zorg van deze doelgroep. Er liggen een aantal voorstellen op tafel voor een prenataal persoonlijk adviesgesprek (PPA) voor elke zwangere vrouw ( als screening) voor het in kaart brengen van de kwetsbaarheid. Ook zal er een financiering uitgewerkt worden voor diegene die de case-coördinator wordt in kader van kwetsbaarheid.

We hebben aan het RIZIV gevraagd naar de huidige deconventioneringscijfers. 

Nieuw overleg RIZIV 14/2/2023.