Tegemoetkoming beschermingsmateriaal nog niet ontvangen?

Nog niet alle vroedvrouwen hebben hun tegemoetkoming voor beschermingsmateriaal ontvangen. Het RIZIV doet momenteel een screening van de zorgverleners die op basis van de aangerekende prestaties voor de periode mei-augustus 2020 in aanmerking komen voor de financiering, maar vóór eind november 2020 geen geldig rekeningnummer geregistreerd hebben in MyRiziv. Zij nemen in de loop van de maand januari 2021 individueel contact op met deze zorgverleners, dit met het oog op een regularisatie voor de desbetreffende periode.
We raden de vroedvrouwen aan om hun gegevens zeker na te kijken op MyRiziv.