VBOV vzw neemt haar werking onder de loep!

Elke gezonde organisatie dient haar werking om de zoveel tijd onder de loep te nemen. Vanaf augustus 2021 slaat de VBOV daarom de handen in elkaar met Maud Vanwalleghem. Als strategisch consultant zal zij de organisatie begeleiden om de algemene werking en impact naar het volgende niveau te tillen.
We gaan na hoe we als organisatie onze werking kunnen verbeteren, zodat we onze missie nog beter kunnen uitdragen. Daarbij hoort een concreet actieplan met duidelijke indicatoren voor elk werkingsjaar. Ook zullen we nagaan hoe we willen dat het VBOV van de toekomst eruit ziet, voor àlle vroedvrouwen. Tot slot zetten we in op de vergroting van de politieke impact van de organisatie en een sterkere profilering van het beroep in de bredere maatschappij.
We kunnen alleen van een geslaagd traject spreken indien jullie als VBOV-leden de kans krijgen om hier optimaal bij betrokken te zijn. Wat voorzien we hierrond?

  • Binnenkort vertrekt een anonieme bevraging, hierbij alvast een warme oproep om hier massaal op te antwoorden!
  • In de herfst vindt een speciale AV-sessie plaats over het VBOV van de toekomst, alle leden zijn welkom om deel te nemen. Meer informatie volgt.
  • Wil je deel uitmaken van de ‘focusgroep’ waarmee in september/oktober een workshop rond de missie, visie en strategie van het VBOV gepland staat? Stel je dan kandidaat via info@vroedvrouwen.be en licht kort je motivatie en bijdrage toe.
  • Ben je geïnteresseerd in lobbywerk? Wil je helpen om de politieke impact van het VBOV te vergroten? Wie weet ben jij één van de stichtende leden van de ‘werkgroep beleidsbeïnvloeding’! Maak je interesse kenbaar via info@vroedvrouwen.be
  • Heb je vragen of input voor het traject? Aarzel dan niet om Maud te contacteren. Contactgegevens en meer informatie over haar werk kan je hier vinden.

 
We kijken uit naar een krachtig traject waarin eenieder van ons een rol kan spelen!