Verdeling strategische voorraad beschermingsmateriaal eerste lijn

In het kader van de exit strategie en ter voorbereiding op een mogelijke nieuwe COVID-uitbraak heeft de Taskforce Persoonlijk Beschermingsmateriaal besloten een strategische voorraad van persoonlijk beschermingsmateriaal te voorzien voor bepaalde zorgverleners in de eerste lijn, waaronder de vroedvrouwen.

Zorgverleners kunnen gebruik maken van deze voorraad maar dienen deze zelf op peil te houden zodat ze hier beroep op kunnen doen bij een tweede golf of nieuwe uitbraak.

Controleer of je in de lijsten bent opgenomen via https://www.health.belgium.be/nl/strategische-reserve-van-bescherming-materiaal-voor-de-ambulante-zorg

Ben je niet in de lijst opgenomen? Meld dit via gbbu-covidrequests@health.fgov.be om te kunnen genieten van de levering van de strategische stock.

Voor elke zorgverlener wordt er een pakket voorzien met de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen:

➢ 400 handschoenen

➢ 50 schorten

➢ 1 bril

➢ 1.000 chirurgische mondmaskers

Het materiaal zal tijdens de maand juli verdeeld worden volgens de modaliteiten bepaald door de provincie waar je woont. De planning van de leveringen vind je hier terug: https://www.health.belgium.be/nl/strategische-reserve-van-bescherming-materiaal-voor-de-ambulante-zorg

Je zal door de betrokken instanties worden gecontacteerd zodra je het pakket kunt afhalen. Bij het ophalen van het pakket zal je ook zelf de geschikte maat van handschoenen kunnen kiezen.

Lees de omzendbrief van de overheid betreffende de strategische voorraad.