Verplichte affichage zorgverleners

Zorgverleners zullen verplicht worden om hun tarieven en conventiestatuut te afficheren in de praktijk en op online kanalen zoals de website van de praktijk. Hiervoor worden momenteel modelaffiches opgemaakt door het Verzekeringscomité. Van zodra de modellen zijn goedgekeurd en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad zal de verplichting in werking treden. 

Download de nota 'Verplichte affichage tarieven zorgverleners - Opstellen van modelaffiches'