Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid: vervangingen

Een verzekerde vroedvrouw kan zich laten vervangen voor een maximum periode van 2 maanden per jaar. Langere periodes zijn niet toegelaten.

Voorwaarden voor vervanging van een zelfstandige vroedvrouw MET bevallingen: codes 4, 7, 9 en 10.

  •  De vervangende vroedvrouw die een code “zelfstandige  MET bevallingen” vervangt moet een verzekering hebben bij VBOV met code 3  of 6  = zelfstandige VRVR zonder bevallingen.
  • De vervangende vroedvrouw moet de nodige competenties hebben: minimum 2 jaar ervaring met bevallingen.
  • Wanneer een vroedvrouw wenst een verzekering af te sluiten “met bevallingen" dient zij ten minste voor één jaar in deze categorie te blijven. Op de vraag of “tijdelijke” verhogingen naar deze code mogelijk zijn heeft de maatschappij negatief geantwoord.