Voorwaarden telematicapremie 2020 goedgekeurd

Omdat meer vroedvrouwen voor de telematicapremie in aanmerking zouden komen, hebben we bij het RIZIV geijverd voor een aanpassing van de voorwaarden waarbij o.a. een minimum van 250 verstrekkingen per jaar i.p.v. de huidige 500 verstrekkingen per jaar noodzakelijk is. Zie hiervoor het bericht in een vorige nieuwsbrief. We kregen bericht dat het voorstel voor aanpassing van de voorwaarden voor 2020 zijn goedgekeurd. Publicatie van de nieuwe voorwaarden volgt later.