Vrijstelling van verplichting van permanente vorming voor 2020 en 2021 omwille van covid-19

Omwille van de covid-19 crisis hebben vele beoefenaars van gezondheidsberoepen geen vorming kunnen volgen. De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid voorziet daarom een vrijstelling van die verplichting. Voor vroedvrouwen bedraagt de permanente opleiding 75 uur per 5 jaar, hetgeen overeenstemt met gemiddeld 15 uur per jaar. Wanneer 2020 en 2021 worden "geneutraliseerd", blijven er van die 5 jaar nog 3 jaar over die voor het criterium in aanmerking moeten worden genomen, namelijk 3 x 15 uur, met voor de reeds gevolgde uren in 2020/2021 de mogelijkheid om ze voor die 45 uur te laten meetellen.
Lees de informatienota van Zorgnet Icuro