Wereldborstvoedingsweek van 1 tot 7 oktober

Deze week vieren we de (tweede) Wereldborstvoedingsweek!

Het Federaal Borstvoedingscomité (FBVC) koos dit jaar het thema 'Borstvoeding en werken'.
Steeds meer vrouwen in België willen borstvoeding blijven geven, ook wanneer ze het werk hervatten. Om hen hierbij te helpen, is het belangrijk dat gezondheidswerkers hen correcte informatie verstrekken op lichamelijk, voedings-, praktisch, juridisch en sociaal vlak. Het is eveneens belangrijk dat de hele samenleving hen aanmoedigt en ondersteunt.

Wil je graag mee de boodschap verspreiden? Je kan de affiche gratis aanvragen via info.borstvoeding@health.belgium.be.

Deze week brengen we op sociale media getuigenissen van vaders over de borstvoedingsperiode en hoe ze hun partners hierin ondersteunden.

Binnen haar expertiseopdracht op het vlak van borstvoeding heeft het FBVC ook een belangrijk document opgesteld voor alle politieke besluitvormers in het land. Het FBVC vraagt hun fundamentele steun voor borstvoeding omdat het voor de volksgezondheid en de sociale zaken een grote rol speelt.
Lees hier het memorandum.

affiche borstvoedingsweek