World Maternal Mental Health Day en Internationale dag van de vroedvrouw

World Maternal Mental Health Day en Internationale dag van de vroedvrouw

De VBOV heeft ‘HoofdZaak’ als jaarthema voor 2021 gekozen. Daar is het Vlaams Expertise Netwerk Perinatale Mentale Gezondheid blij mee. Het centraal stellen van de mentale gezondheid van de vroedvrouw en haar zorgvragers is in tijden van een pandemie des te meer nodig. Dat dit jaar de “Dag van de vroedvrouw” samenvalt met “'World Maternal Mental Health Day'” kan dan ook geen toeval zijn. We willen jullie hartelijk danken voor jullie zorg voor het emotioneel welzijn van jullie gezinnen.  

Voor elk gezin die een baby wenst, verwacht of heeft verwelkomd, is het voorbije jaar heel bijzonder geweest. Elk nieuw leven is bijzonder, maar maakt ons ook kwetsbaar. Ook de pandemie heeft het ons niet gemakkelijk gemaakt. Online consulten, consulten zonder partner, minder sociale contacten, thuiswerken al dan niet in combinatie met de opvang van andere kinderen, … heeft in menig gezin extra stress gebracht. Veel gezinnen hebben getoond dat ze hiervoor oplossingen kunnen vinden, voor anderen is het net iets moeilijker geweest. Ook zij hebben jullie steun echt kunnen gebruiken.

Naast positieve gevolgen van de pandemie (zoals minder vroeggeboortes en meer ruimte om elkaar binnen het gezin te leren kennen), is er helaas ook een verhoogde kans vastgesteld op meer depressieve symptomen en angstklachten bij zwangere en pas bevallen vrouwen tijdens de lockdown. De pandemie veroorzaakt stress door onder meer zorgen over gezondheid, werk en onderwijs; door veranderingen in de zorg en het gebrek aan contacten. Laat ons samen alert blijven voor het emotioneel welzijn van (aanstaande) ouders. Laten we hun veerkracht ondersteunen door onze aanwezigheid (op welke manier ook), door de zorg die we verlenen en de informatie die we hen delen. 

Informatie over het Vlaams Expertise Netwerk Perinatale Mentale Gezondheid

Informatie over World Maternal Mental Health Day (#maternalMHmatters)