Opleiding van commerciële partner: MTH Verloskunde: Therapeutische Homeopatische Module Toepassingen Binnen De Verloskunde - Boiron

Datum

Zaterdag 06/05 en zondag 07/05 (09u00-18u00)
 

Programma

Deze module bespreekt de rol van de de “Materia Medica” alsook de bijzonderheden van een homeopatisch consult.

De verschillende fasen van de zwangerschap, de technische handeling bij de bevalling, de nazorg van de pas bevallen mama als ook borstvoeding komen ruimschoots aan bod. Verder wordt er ingegaan op homeopatische begrippen zoals “gevoelig type” en “aanleg”.

De MTH basismodule of een andere basisopleiding homeopathie is nodig om deel te kunnen nemen aan deze opleiding.

Sprekers: An De Meuter, Rivalda Janssen en Sylvie Van Wonterghem

 

Deelnameprijs

Deelname 300€ 

 

Locatie

Antwerpen Crowne Plaza

 

Informatie en inschrijven

Inschrijven kan via e-mail : aan uw vertegenwoordiger of lauriane.legrand@boiron.be of daniel.vandyck@boiron.be