Partnergeweld in de perinatale periode - UCLL, Genk

Datum

 

Programma
 
 • 12h00-12h30    Ontvangst met broodjeslunch
 • 12h30-12h45    Welkomswoord (Dr. Anne Groenen)
 • 12h45-13h00    Getuigenis 1 Vzw Zijn
 • 13h00-13h25    Voorstelling PWO ‘Partnergeweld in de perinatale periode: Referentievroedvrouwen’ (Ellen Nijs)
 • 13h25-13h40    Getuigenis 2 Vzw Zijn
 •  13h45-14h30   Inspiratiesessie KEUZE 1
 •  14h30-15h00   Pauze
 •  15h00-15h45   Inspiratiesessie KEUZE 2
 •  15h50-17h00   Concert VZW Zijn ‘De donkere kant van de liefde’ + Afsluiting
   

INSPIRATIESESSIES
1. De referentievroedvrouw Partnergeweld (Ellen Nijs)
Tijdens de opleiding 'referentievroedvrouw Partnergeweld' worden vroedvrouwen opgeleid om het thema meer zichtbaar te maken in het werkveld. Een referentievroedvrouw is geen expert, maar verdiept zich in het thema om haar collega's te ondersteunen bij cases rond geweld, denkt mee om het thema meer 'zichtbaar' te maken in de perinatale fase en neemt deel aan het netwerk referentievroedvrouwen partnergeweld. Tijdens de studienamiddag komen er enkele referentievroedvrouwen aan het woord over hun ervaring met de opleiding en hun rol in het werkveld. Ook de opleiding wordt toegelicht.

2. Trauma-sensitief aan de slag met verontrusting over de thuissituatie (Serafine Dierickx)
Zorgverleners die werken met jonge kinderen worden geconfronteerd met verontrustende signalen uit de thuissituatie. Uit onderzoek blijkt dat deze professionals vooral gebruik maken van hun buikgevoel en ervaring om deze signalen op te vangen en errond te werken. Het is belangrijk dat alle professionals een kader hebben om met deze signalen om te gaan, onafhankelijk van ervaring of buikgevoel. In deze inspiratiesessie geven we een inkijk in recent ontwikkelde Vlaamse en Europese methodieken. Aan de hand  ECLIPS gaan we samen op pad om verontrustende signalen te detecteren, ze bespreekbaar te maken en een trauma-sensitieve bril op te zetten.

3. Partnergeweld vanuit het juridische luik (Family Justice Center Limburg)
Uit onderzoek blijkt dat professionals het moeilijk vinden om het thema partnergeweld bespreekbaar te maken. Een reden hiervan is de angst om verkeerde zaken uit te spreken en handelingen te doen, die juridisch niet correct zijn. Tijdens de studienamiddag zal Het Family Justice Center Limburg een inspiratiesessie verzorgen waarin het jurdische luik van partnergeweld wordt toegelicht en verduidelijkt.

4. Samen op weg naar veerkrachtig ouderschap (Sarah Van Haeken)
De periode tijdens en na de zwangerschap gaat gepaard met vele veranderingen op zowel fysiek, emotioneel als psychosociaal vlak en daagt daarmee het aanpassingsvermogen van aanstaande en jonge ouders uit. Gezien de impact op het individueel en familiaal welbevinden, is het belangrijk om signalen tijdig te detecteren en ouders adequaat te ondersteunen. Het versterken van veerkracht biedt hierbij kansen om preventief in te zetten op perinataal mentaal welbevinden. Tijdens de workshop kan u kennismaken met de Veerkracht Wijzer; een tool samen met zwangere vrouwen (en hun partner) aandacht te hebben voor hun veerkracht en mentaal welbevinden tijdens en na de zwangerschap.

 

Deelnameprijs
 

€ 50 (incl.broodjeslunch)
 

 

Locatie


De studienamiddag gaat door op UCLL Campus LiZa, Schiepse Bos 5, 3600 Genk
 

 

Informatie en inschrijven
 

ellen.nijs@ucll.be

navormingen@ucll.be

INSCHRIJVEN

ucll.be