Perinataal mentaal onwelbevinden - Karel de Grote Hogeschool, Antwerpen

Datum

 

Wat als je mentale problemen vermoedt tijdens het peripartum?

Een kind krijgen is een ingrijpende periode die ouders confronteert met een waaier aan gevoelens, met 20 tot 30 procent kans op mentale problemen, vooral angst- en stemmingsstoornissen. De impact heeft ook gevolgen voor de hechtingsrelatie tussen moeder en kind, de veiligheid van het kind en de directe omgeving.

Als zorgverlener spelen we een grote rol in een vroegtijdige detectie, het bespreekbaar maken en eventueel door te verwijzen naar de gepaste hulpverlening.

Bij de on-campus vorming belichten we tijdens het eerste gedeelte het spectrum van perinatale mentale problemen. Met ervaringsdeskundigen en aan de hand van cases staan we stil bij de kwetsbaarheids­factoren, kenmerken, prevalentie en oorzaken van deze verschillende problematieken. Babyblues, perinatale depressie, perinatale angststoornissen (paniekstoornis, OCD en tocofobie), postnatale psychose en postnatale posttraumatische stressstoornis komen aan bod.

In het tweede gedeelte gaan we aan de slag:

 • Wat als je een vermoeden hebt van mentale problemen?
 • Hoe maak je dat bespreekbaar?
 • Hoe creëer je een mandaat om mensen in beweging te brengen om gepaste hulp te zoeken?
 • Via scenariotraining gaan zoeken we samen antwoorden op die vragen. We eindigen met een overzicht van doorverwijsmogelijkheden.

 

Programma
 • 8.30 u: registratie en onthaal
 • 9 u: deel 1: casus en verdieping ‘Perinataal mentaal onwelbevinden’
 • 10.30 u: pauze
 • 10.45 u: deel 2: casus en verdieping ‘Perinataal mentaal onwelbevinden’
 • 12.30 u: lunch
 • 13.30 u: deel 3: moeilijke gesprekken voeren a.d.h.v. scenariotraining
 • 15.45 u: pauze
 • 16 u: slotbeschouwing en doorverwijsmogelijkheden
 • 17 u: einde

Begeleiding door dr. Liesbeth Van Kelst (vroedvrouw, pre- en postnatale coach, PhD) en Kaatje Van Hemelrijk (perinataal psycholoog).

 

Deelnameprijs

De deelnameprijs bedraagt 110€ per persoon incl. digitale syllabi en catering.

 

Locatie

Campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen.

 

Informatie en inschrijven

kdg.be