Provinciaal Perinataal multidisciplinair casusoverleg - Zoersel

Datum

Dit overlegmoment gaat door van 9u00 tot 12u00 en gaat ook door opdinsdag 29 september 2020.

Het perinataal multidisciplinair casusoverleg wordt ook regionaal aangeboden:

  • regio Mechelen
  • regio Zoersel
  • regio Antwerpen
  • regio Geel/Turnhout

Voor meer informatie raadpleeg de folder.

 

We kiezen voor een open groep waarbij verschillende partners in het zorglandschap zich kunnen engageren om regelmatig collega’s te laten deelnemen om de multidisciplinariteit te garanderen. Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid om je per sessie in te schrij-ven.

Wanneer je een casus wil inbrengen, vragen wij om dit bij de inschrijving te laten weten. We verwachten twee weken op voorhand een korte schriftelijke voor-stelling van de casus van maximum een halve pagina. Deze wordt op voorhand verspreid naar de deelne-mers.

 

Programma

Per sessie bespreken we twee anonieme casussen die op voorhand door deelnemers ingediend zijn.We richten ons op casussen van prille ouders vanaf zwangerschap tot de leeftijd van één jaar waarbij er sprake is van psychische moeilijkheden en/of moeilijkheden in de ouder-kind-interactie.

Vanuit deze casussen willen we door middel van multidisciplinair casusoverleg elkaars en onze eigen deskundigheid bevorderen. Het is niet de bedoeling om een oplossing te bieden voor acute casussen. Door het delen van je eigen expertise kunnen we echter wel leren van situaties en van elkaar en ons laten inspireren door de verschillende (intersectorale) invalshoeken. Op deze manier werken we, vanuit gelijkwaardigheid, aan een betere samenwerking in de perinatale geestelijke gezondheid.

 

Deelnameprijs

gratis

 

Locatie

PC Bethanië in gebouw 5 (zaal forum 1 of 2)
Andreas Vesaliuslaan 39
2980 Sint-Antonius Zoersel

 

Informatie en inschrijven

Inschrijven via: ggz.vormingen@emmaus.be

Raadpleeg de folder voor meer infor met betrekking tot de data en locaties van regionale en provinciale casusoverlegmomenten.