Rouw en verlies: de pijn van in verbinding zijn - WAIHM Vlaanderen, online

Datum
Programma

In dit webinar bundelt An Hooghe haar 20 jaar ervaring in het werken met mensen in rouw samen in een aantal uitgangspunten. Daarbij komt ze tot het uitgangspunt dat rouw vaak gaat over de pijn van het uit verbinding zijn. Haar Model van Verbindingen kan een houvast bieden om te kijken naar de hulpvraag van cliënten en de focus in een professionele begeleiding. We gaan ervan uit dat ‘rouw’ op zich geen hulpvraag is, maar cliënten onze hulp zoeken wanneer ze de verbinding met zichzelf, met hun lichaam, met de overledene, met de partner of gezinsleden, met de bredere context, en/of het bestaan verloren zijn of dreigen te verliezen.

An Hooghe is klinisch psychologe, relatie en gezinstherapeute. Ze is de oprichter van het expertisecentrum ‘Verbinding in verlies’.  An doctoreerde op het thema communicatie bij rouwende ouders met verschillende internationale publicaties over dit thema. Samen met vijf ouders schreef ze ook het boek Anders Nabij, de stille kracht van ouders na de dood van hun kind.

 

Deelnameprijs
  • GRATIS voor leden WAIMH-Vlaanderen
  • 20 euro voor niet leden

De betaling verloopt meteen online, volgend op uw inschrijving.  Een betalingsattest ontvangt u automatisch na de online betaling, alsook de Zoom registratielink.

 

Locatie

Online

 

Informatie en inschrijven

www.waimh-vlaanderen.be