Seksualiteit in de periode rond zwangerschap - Thomas More, online

Datum

 

Programma

Vanuit casuïstiek wordt een theoretisch kader geschetst over seksualiteit in de perinatale periode. Samen met de groep gaan we daarna op zoek hoe je hier in de praktijk mee aan de slag kan. Verwacht je dus zeker aan enkele handige “tips and tricks” en een bruikbare vertaalslag van de theorie naar de praktijk.

Spreker

Dr. An-Sofie Van Parys, is opgeleid als vroedvrouw, sociaal agoge, seksuologe en psychotherapeute.

Enerzijds is dr. Van Parys tewerkgesteld als coördinator van het project Perinatale Mentale Gezondheid in het U(Z)Gent en werkt ze ook binnen het International centra for Reproductive Health (ICRH) als postdoc onderzoeker met expertise in onderzoek rond (partner)geweld, perinatal mentale gezondheid en verloskundige thema’s. Anderzijds is ze ook klinisch actief als ‘vroedvrouw-seksuologe-psychotherapeute’ in een eerstelijns vroedvrouwen praktijk in Brussel en in het OLV ziekenhuis in Asse. Het is haar missie als ‘broedvrouw’ om koppels met moeilijkheden en vragen, een passende psychologische begeleiding aan te bieden in deze vaak turbulente periode rond zwangerschap en bevalling.

 Als onderzoekster heeft ze expertise in onderzoek rond (partner)geweld, perinatal mentale gezondheid en verloskundige thema’s.
Zowel binnen haar academische als binnen haar klinische loopbaan heeft dr. Van Parys heel wat expertise en ervaring opgebouwd in het geven van vorming en trainingen aan professionals rond thema’s zoals o.a. psychische gezondheid, partnergeweld, stress, seksualiteit, interculturele communicatie, intervisie, rouw en verlies, trauma, allemaal toegespitst op de periode rond zwangerschap en na de bevalling. 

Doelgroep

De webinar richt zich tot vroedvrouwen. Ook andere zorg- en hulpverleners die werken met patiënten/cliënten in de periode rond de zwangerschap / perinatale periode zijn van harte welkom! 

Praktisch

  • Datum | 10 mei 2021
  • Uur | 10u-12u

     
Deelnameprijs

10 euro

 

Locatie

Online

 

Informatie en inschrijven

Je kan je online inschrijven tot en met 6 mei 2021. Inschrijven is belangrijk om toegang te krijgen tot de Webinar.