Slaap bij het jonge kind 0 tot 3 jaar (start najaar 2024 - definitieve datum volgt) - Arteveldehogeschool, online

Datum

De online vorming ‘slaap bij het jonge kind 0 tot 3 jaar’ biedt een breed kader voor alle zorgverleners werkzaam met jonge kinderen en hun omgeving. In deze vorming proberen we een antwoord te formuleren op alle vragen en veronderstellingen die leven als men het thema slaap aanhaalt. We vinden het belangrijk dit onderwerp breed uit te diepen met respect voor verschil in visie maar ook vooral vanuit een sterk wetenschappelijk en slaapgeneeskundig kader.

Deze blended module die je op je eigen tempo zal kunnen volgen, zal starten in het najaar.  Van zodra een definitieve datum gekend is, wordt deze gecommuniceerd.

Ben je nieuwsgierig, en wil je graag al een 'sneakpeek' van deze online vorming, volg alvast onze FACEBOOKLIVE op 28 mei om 12.00Circle of security en de toepassing op slaap bij het jonge kind | Facebook

 

De online vorming ‘slaap bij het jonge kind 0 tot 3 jaar’ biedt een breed kader voor alle zorgverleners werkzaam met jonge kinderen en hun omgeving. In deze vorming proberen we een antwoord te formuleren op alle vragen en veronderstellingen die leven als men het thema slaap aanhaalt.  

We vinden het belangrijk om breed uit te diepen met respect voor verschil in visie maar ook vooral vanuit een sterk wetenschappelijk en slaapgeneeskundig kader.  

We vertrekken vanuit de ontwikkeling van het jonge kind en focussen ons nadien op slaappatronen, concepten rond slaap, problemen en oplossingen vanuit het kader Infant Mental Health. Slaap bij het jonge kind is een ontwikkelingsdomein waarbij regulatie een belangrijk thema is en in deze vorming komt dit ook uitgebreid aan bod. Wat is er nodig voor deze unieke baby binnen zijn gezin en het ouderschap alsook de omgeving waarin het opgroeit m.a.w. authentieke casuïstiek met zijn kwetsbaarheden en sterktes waarbij we niet als doel hebben deze te proberen controleren maar te ondersteunen. Slapen is immers een relationeel proces tussen ouder (s), omgeving en kind. 

Ook factoren die invloed hebben op slaap komen aan bod, bijvoorbeeld voeding tijdens de eerste drie jaar, cultuurgebonden aspecten, opstart werk,.. Bijkomend wordt er ruimte voorzien rond richtlijnen wiegendoodpreventie bij verschillende slaapsituaties. 

Vertrekkend vanuit deze basis, leggen we de focus verder op uitdagende factoren, zowel bij het kind als de ouder. Hierbij staan we stil bij de rol die we te vervullen hebben als zorgverlener en hoe moeilijk het kan zijn om te zoeken naar een ideaal zorgplan. Verbindende communicatie is hierbij een sleutel.  

Als algemeen doel aan het einde van deze vorming wensen we alle zorgverleners te informeren wat normale slaap is en integreren we alle onderwerpen die invloed kunnen hebben op deze normale slaap. Ouders informeren en coachen met als doel hun autonomie te versterken en geïnformeerde keuzes te maken in functie van hun slaapdoelen streven we na. Niet één manier is dé aanpak, slaapvragen beantwoorden vanuit de context van een authentiek gezin is onze missie. 

 

Deelnameprijs

€350

 

Locatie

Online

 

Informatie en inschrijven

arteveldehogeschool.be