Symposium Geïntegreerde perinatale zorg - zorgpartners regio Leuven-Tienen-Diest, Leuven

Datum

Dit symposium is de kick-off voor de implementatie van een geïntegreerd prenataal zorgpad bij laag-risicozwangerschappen in de regio Leuven-Tienen-Diest. Het kwam tot stand door een intensieve samenwerking tussen alle zorgpartners uit de regio.
 


Programma


Onthaal met broodjes (vanaf 12u45)

Moderator Dr. Jo Lisaerde, huisarts

Verwelkoming (13u30)
Dr. Hans Struyven, voorzitter Dagelijks Bestuur Plexus ziekenhuisnetwerk


Inleiding – De weg naar een regionale geïntegreerde prenatale zorg
Mevr. Lies Versavel, Expertisecentrum De Bakermat, projectcoördinator

Het belang van een geïntegreerd zorgpad
Spreker nog te bevestigen

De geboorte van het geïntegreerd prenataal zorgpad
Dr. Jo Lisaerde, Huisarts

De vroedvrouw als essentiële eerstelijnspartner in het geïntegreerd perinataal zorgpad
Mevr. Joke Muyldermans, vroedvrouw MSc, voorzitter vroedvrouwenkring Oost-Brabant

Beleidsvisie gezondheidszorg en geïntegreerde perinatale zorg
Dhr. Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn Gezin, Volksgezondheid en Armoedebestrijding

Koffiepauze (15u-15u30)

Wat is nieuw in dit zorgpad? Aansluitend panelgesprek
Prof. dr. Luc De Catte, afdelingshoofd foeto-maternale geneeskunde, UZLeuven
Dr. Annelies Joos, gynaecoloog, RZ Heilig Hart Leuven
Mevr. Caroline Gilias, sociaal verpleegkundige en Perinti-coach, RZ Tienen
Huisarts, nog te bevestigen

Mevr. Marie-Jeanne Schoofs, beleidsmedewerker geïntegreerd gezinsbeleid, Opgroeien

Slotwoord
Dhr. Frank Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

 

Deelnameprijs

Deelnameprijs: 40 €, over te schrijven op rekeningnummer van vzw De Bakermat BE30 7340 2760 6411 met vermelding van naam, voornaam en symposium 29/10/2021

 

Locatie
 

Park Inn by Radisson, Martelarenlaan 36, 3010 Leuven (naast station Leuven en Parking Leuven P1-ingang kant Tienen)
Er is mogelijkheid om het symposium digitaal te volgen. Bij deze optie krijgt u de dag voordien een registratielink per e-mail toegestuurd.
Indien u niet over een Covid-safe ticket beschikt vragen wij u vriendelijk om deel te nemen via digitale weg.Informatie en inschrijven


Inschrijven via het online inschrijvingsformulier. Inschrijven voor deelname ter plaatse kan tot ten laatste 24 oktober.
Voor meer info en vragen kan u terecht bij lies.versavel@debakermat.be.
Accreditering voor artsen wordt aangevraagd
Vormingsattest voor vroedvrouwen wordt voorzien
 

Download de flyer