Train-the-trainer: werken met het Perinataal Draaiboek - ECK De Kraamvogel, online

Datum


In Vlaanderen worden heel wat initiatieven opgezet om aanstaande ouders in groep te bereiken. Vanuit het werkveld werd de vraag gesteld naar een kwaliteitsvol kader rond perinataal groepsaanbod.

De Expertisecentra Kraamzorg, EXPOO en diverse partners uit het werkveld werkten samen aan een kwaliteitsvol kader rond perinataal groepsaanbod. Daarnaast ontwikkelden we een draaiboek dat professionals kunnen gebruiken in het organiseren van perinatale groepsbijeenkomsten. 

Tijdens deze train-the-trainer willen we vroedvrouwen, groepswerkers,… die aan de slag willen gaan met dit draaiboek, meenemen in de opzet, visie en methodieken van het draaiboek.

Deze bijscholing wordt georganiseerd door ECK De Kraamvogel
 

Programma

Tijdens deze train-the-trainer komen volgende topics aan bod:

  • Filosofie van het draaiboek
  • Doelstellingen van het draaiboek
  • Principes van de methodieken
  • Begeleidershouding en cultuursensitief werken
  • Werken met kwetsbare gezinnen, anderstalige gezinnen
  • Focus en beleving van een aantal sessies
  • Kaders
  • Aan de slag met het draaiboek

Na het volgen van de vorming sturen we je het Draaiboek digitaal toe om zelf te gebruiken.
 

Deelnameprijs

€45
 

Locatie

Online

 

Informatie en inschrijven

Kraamvogel.be