Tweedaagse opleiding Group Care (volgens de principes van Centering Pregnancy) - Group Care, Aalst

Datum

Op 19 en 20 mei 2022 organiseert Group Care Belgium een tweedaagse opleiding Group Care, volgens de principes van Centering Pregnancy (zie onder voor meer informatie rond Group Care). In deze training leer je het model en haar principes kennen. Je krijgt tools aangeleerd om meteen van start te gaan. Er is aandacht voor implementatie, het werven van deelnemers, en volop gelegenheid om praktijkoefeningen te doen.

 

Deelnameprijs

De kostprijs bedraagt €695, inclusief lunch en dranken, materialen, alsook drie intervisiemomenten (ter waarde van 50 euro per intervisie).
 

Locatie

De opleiding zal plaatsvinden in Utopia, Utopia 1, Aalst.

 

 Informatie en inschrijven

Inschrijvingen kunnen via onze website: https://groupcarebelgium.be/training/

 

Wat is Group Care?

Group Care is een alternatieve vorm van prenatale zorg die de kernelementen van CenteringPregnancy® volgt. Het gaat om prenatale zorg waarbij gezondheidsbeoordeling, interactief leren en het uitbouwen van een netwerk centraal staan. Bij Group Care worden er tien sessies georganiseerd, waarvan negen prenataal en één postnataal, waarbij telkens dezelfde groep van acht tot twaalf vrouwen (en hun partners) aanwezig is/zijn. De groepen worden gefaciliteerd door twee personen, waarvan minstens één wettelijk bevoegd is om de zwangerschap medisch op te volgen (vroedvrouw, huisarts of gynaecoloog). De medische check-up zit in de groepssessie geïntegreerd, alsook het delen van informatie in verband met zwangerschaps- en ouderschapsgerelateerde onderwerpen en peer-support. Op deze manier zorgt Group Care ervoor dat zwangerschap genormaliseerd wordt, de vrouwen empoweren in hun eigen zorgtraject en er continuïteit van zorg en zorgverlener is.