Uitwendige foetale hartmonitoring - VIVES, online

Datum
 
Programma

Tijdens deze eerste digitale studiedag wordt stilgestaan bij de externe foetale hartmonitoring. Meer bepaald worden de basisbeginselen van de cardiotocografie opgefrist en ingeoefend. Daarnaast worden nieuwe tendensen, inzichten en aanbevelingen binnen de uitwendige foetale hartmonitoring toegelicht. Later dit jaar organiseert de opleiding een 2de webinar waarbij er focus wordt gelegd op de interne foetale hartmonitoring.

DOELPUBLIEK

Deze online studiedag is gericht op:

  • Vroedvrouwen werkzaam op materniteit, verloskamer, neonatologie, in de eerstelijnszorg en het fertiliteitscentrum.
  • Hoofdvroedvrouwen
  • Alle geïnteresseerden uit het werkveld.

     
Deelnameprijs

25 euro

 

Locatie

Online

 

Informatie en inschrijven

Website VIVES