Artevelde Hogeschool zoekt Hoofd Bachelor Vroedkunde

Deadline van de vacature
Organisatie
Artevelde hogeschool
Functie
Hoofd Bachelor Vroedkunde
Regio
Gent

 

 

Hoofd Bachelor Vroedkunde

Gedreven, studentgericht, people manager


Als onderdeel van ons strategisch plan, Dé makers van de wereld van morgen, wijzigt vanaf academiejaar 2020-2021 de organisatiestructuur. We brengen onze onderwijs-, onderzoeks- en dienstverleningsactiviteiten onder in 5 expertisenetwerken (ENW's). Als gevolg daarvan verandert de managementstructuur. Daarom kijken we uit naar een hoofd vroedkunde.

vacature Artevelde
Functie
 • Jij bent de leidende kracht, het gezicht en het aanspreekpunt van de opleiding. Als opleidingshoofd verzeker je de goede werking en draag je de eindverantwoordelijkheid voor je opleiding. Je ambitie en gedrevenheid helpt je opleiding op de kaart te zetten binnen maar ook buiten de hogeschool. Samen met je team en met je collega’s van het managementteam waarborg je zowel de onderwijs- als de onderzoeks- en dienstverleningsactiviteiten. 
 • Je geeft richting aan boeiende, aansprekende opleidingsprogramma’s die gesmaakt worden door de studenten en die kwaliteitswaarborgen bieden aan het werkveld. Je wil gemotiveerde en tevreden studenten die ambassadeur zijn voor je opleiding. Je biedt studenten de kans zich te ontplooien binnen een kwaliteitsvol en aantrekkelijk opleidingskader. Daartoe maak je regelmatig de benchmark met nationale en internationale partners en concurrenten. Je bent verantwoordelijk voor het behalen van de afgesproken doelstellingen bijvoorbeeld op vlak rekrutering, studentenaantallen, onderwijs- en studentenbeleid, …
 • Je bent lid van het managementteam van je expertisenetwerk en bereidt collegiaal mee de ambitieuze beleidsvisie van het expertisenetwerk voor. Je handelt volgens de missie, de visie en de strategie van de hogeschool, en geeft mee uitvoering aan het beleid. Je bent in team mee verantwoordelijk voor de goede werking van het expertisenetwerk. Je helpt mee impact te genereren voor je expertisenetwerk en voor de hogeschool in lijn met de strategische visie door je vertegenwoordiging in verenigingen en organisaties, in werkgroepen,…
 • Je zorgt voor een goede samenwerking met en tussen alle medewerkers van je opleiding en stimuleert en begeleidt hen om goede resultaten te halen. Je geeft motiverend, coachend en participatief leiding en je staat in voor de diverse personeelsgerelateerde issues van je medewerkers. Jij bent de peoplemanager van je opleiding.
 • Je staat in voor de directe contacten met de verschillende stakeholders (studenten, personeel, direct werkveld) en draagt zo mee bij tot de positieve uitstraling van je opleiding en je expertisenetwerk.
 • Je bent voorzitter van de examencommissie.
 • Je maakt actief deel uit van de voorziene interne overlegorganen die zorgen voor de gedragenheid van en de implementatie van de hogeschoolbrede visies en projecten. 
 • Je maakt de opleidingsbegroting op binnen de vastgelegde hogeschoolkaders en beheert je budget op een verantwoorde manier.
 • Je rapporteert aan de directeur van het expertisenetwerk.  

 

Profiel
 • Je bent goed vertrouwd met hoger onderwijs, met het werkveld en je kan expertise en ervaring aantonen die relevant is voor de functie. 
 • Je bent in staat om gedragen beslissingen van het managementteam en van de hogeschool collegiaal uit te voeren. 
 • Je kunt als people manager medewerkers coachen, enthousiasmeren en sturen. Ervaring als leidinggevende is nuttig.
 • Je bent meertalig, zowel gesproken als schriftelijk. In het bijzonder ben je sterk in de Engelse taal. 
 • Je communiceert vlot, zowel mondeling als schriftelijk, en draagt overleg hoog in het vaandel.
 • Je kunt overweg met de courante ICT-toepassingen.
 • Je bent een netwerker en sterk in stakeholdermanagement. Dit impliceert wellicht af en toe reizen en de bereidheid om buiten de normale werkuren te werken.
 • Je bent prestatiegericht en stressbestendig.
 • Je bent besluitvaardig en daadkrachtig.
 • Je bent diplomatisch en luisterbereid.
 • Je bent innoverend en veranderingsgericht.
 • Je denkt en handelt klantgericht.
 • Je bent een teamspeler, zowel in je opleidingsteam als in het managementteam van je expertisenetwerk. Je werkt gemakkelijk en collegiaal samen in transversaal verband.
 • Je onderschrijft de missie, de visie en het christelijk waardenkader van onze hogeschool.

 

Aanbod
 • 100%-opdracht
 • Statuut: administratief en technisch personeel. Statutair vacant.
 • Aanstelling van 17/08/2020 tot 31/08/2021. Wordt verlengd na gunstige evaluatie met uitzicht op een aanstelling van onbepaalde duur en benoeming later in de loopbaan. 
 • Arbeidsvoorwaarden: als Master word je ingeschaald in salarisschaal A21 en krijg je een salarisverhoging naar (de niet-verworven) salarisschaal A22. Later volgt er een ambtswijziging naar salarisschaal A22 met salarisverhoging naar de niet-verworven weddenschaal A31, en vaste aanstelling (benoeming) in salarisschaal A31. Naar analogie worden bachelors voorzien in een opbouw tot salarisschaal B32 met een bijkomende mandaatsvergoeding. Neem contact voor meer toelichting. Lees meer over het statuut en de arbeidsvoorwaarden.
 • Je werkt in de bruisende stad Gent.

 

Meer informatie
 • We nodigen je uit om in je sollicitatie je talenten en je motivatie te schetsen. Daarnaast dagen we je ook uit om te verduidelijken hoe het profiel van deze vacature bij jou past. Op basis hiervan zal de eerste selectie gebeuren. Na de selectiegesprekken zal de selectiecommissie kandidaten uitnodigen voor een assessment. Dit assessment wordt georganiseerd door een externe gespecialiseerde partner. Alle kandidaten ontvangen een bericht, waarna feedback mogelijk is. 
 • Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met Patricia Claessens, expertisenetwerkdirecteur gezondheid & zorg, 09 234 70 54. Met andere vragen over deze vacature of selectieprocedure contacteer Bram van Baarle, diensthoofd HRM & professionalisering, 09 234 91 38.
 • Arteveldehogeschool maakt werk van diversiteit.
 • Meer informatie over werken in hogescholen (informatie Vlaamse overheid).

 

Solliciteren?

https://jobs.arteveldehogeschool.be/Vacatures/Details/766