Van wens naar ver-wachting - UCLL i.s.m. UZ Leuven en Fara, online

Datum

Gedurende 6 vormingsdagen wordt er gewerkt rond de psycho-sociale aspecten van kinderwens, zwangerschap en ouderschap met de focus op de beleving in de preconceptionele, prenatale, natale en postpartale periode. Na deze 6 dagen wordt er nog een terugkommoment voorzien. De eerste dag moet iedereen volgen, daarna kan je de dagen volgen die jou het meest aanspreken.


Programma

21/02/2022 - DAG 1  Algemene introductie in de thema’s en het concept counseling
We lichten het belang en opzet van deze navorming toe en nemen je mee in ons enthousiasme om je te verdiepen. De range van thema's gaande van 'wens naar ver-wachting' vanuit belevingsperspectief, raken we alvast even aan. We beginnen bij kinderwens en de normaal evolutieve zwangerschap. Fertiliteit, ongeplande zwangerschap, prenatale diagnostiek, perinataal verlies en kwetsbaar ouderschap sluiten daarop aan. We leggen de fundamenten van het concept 'counseling' en jouw rol als counselor. Daarop bouwen we voort vanuit je eigen ervaringen.  

08/03/2022 - DAG 2  Ruimte voor het onverwachte – ongeplande zwangerschap
We maken ruimte voor het onverwachte: we reflecteren over hoe het onverwachte zich aandient in de context van kinderwens en hoe je er zelf mee omgaat, door welke ‘bril’ jij kijkt. We leggen de link naar het thema’ ongeplande zwangerschap (hoe het onverwachte soms komt kijken voor onze patiënten/cliënten). Verder staan we stil bij hoe wij hen kunnen begeleiden in de keuzes die zij moeten maken en bieden we praktische handvatten voor counseling. Dit laatste gaan we ook concreet oefenen aan de hand van casussen.
Mevrouw G. Geeraerts, psycholoog bij LUNA - een abortuscentrum, komt deze dag aanvullen vanuit haar ervaringen.

21/03/2022 - DAG 3  Ruimte voor het onverwachte – subfertiliteit 
We maken ruimte voor het onverwachte: we reflecteren over hoe het onverwachte zich aandient in de context van (onvervulde) kinderwens en hoe je er zelf mee omgaat, door welke ‘bril’ jij kijkt. We vertalen dit op deze dag naar het thema subfertiliteit en hoe het onverwachte kan meespelen in het zwanger worden voor onze patiënten/cliënten. We staan stil bij hoe wij hen kunnen begeleiden in de keuzes die zij kunnen maken en we bieden praktische handvatten voor counseling. Dit laatste gaan we ook concreet oefenen aan de hand van casussen.
Dr. A. Vanhie, fertiliteitsarts Leuvens Universitair Fertiliteitscentrum, komt het luik rond subfertiliteit toelichten.

21/04/2022 - DAG 4  Ruimte voor het onverwachte –prenatale screening en diagnostiek
We blijven kijken door de bril van ruimte voor het onverwachte. We verdiepen ons in de thema’s prenatale screening en diagnostiek. We staan zowel stil bij de medische als de psycho-sociale aspecten. We rafelen de keuzes waar onze patiënten/cliënten voor staan uit elkaar en geven aandachtspunten mee voor de begeleiding van zulk beslissingsproces. Ook hier oefenen we met concrete casussen.
Prof. Dr. L. De Catte, gynaecoloog gespecialiseerd in invasieve prenatale diagnose, heeft het over de medische aspecten en de evoluties in de prenatale diagnostiek.

02/05/2022 - DAG 5  Als het anders loopt dan verwacht: rouw en verlies
Op deze dag staan we stil bij ‘als het anders loopt dan verwacht…’: als het gedroomde kind niet komt of als men te maken krijgt met een verlieservaring. De begeleiding van miskraam, doodgeboorte, zwangerschapsafbreking na een prenatale diagnose, abortus, subfertiliteit, ongewilde kinderloosheid en perinatale sterfte komt aan bod. We geven daarnaast ook aandacht aan wat dit doet met jou als hulpverlener en hoe je de emotionele impact van deze begeleidingen kan dragen.
De verenigingen ‘Met lege handen’, ‘Donorfamilies’ en de ‘Downstichting’ komen deze dag verrijken met getuigenissen.

19/05/2022 - DAG 6  Bijzondere uitdagingen in de postpartum periode
We staan op deze dag stil bij het bijzondere proces van transitie naar ouderschap. Hierbij komen de thema’s borstvoeding, postpartumpathologie (baby blues, depressie, psychose) en ‘goed genoeg’ ouderschap aan bod.  We willen aandacht vestigen op eerste signalen van broos of kwetsbaar ouderschap en tonen hoe je deze als hulpverlener kan onderkennen. Vervolgens zoemen we in op hoe je prille ouders concreet kan ondersteunen in deze postpartum periode.
Prof. Dr. T. Hompes, perinataal psychiater, zal o.a. de psychopathologie en psychopharmaca in de postpartum periode bekijken en verduidelijken.

13/06/2022 - DAG 7  Intervisiedag - Balanceren in de praktijk
Aan de hand van een terugblik op voorgaande thema’s gaan we concreet aan de slag met eigen praktijkervaringen. We oefenen inleving en vaardigheden a.d.h.v. casuïstiekbespreking van ouders waarmee jij werkt. Afgestemd op de noden van de groep, zoemen we in op een aantal situaties die als moeilijk ervaren worden. En wat het met jou doet als zorgverlener. Er is zowel ruimte voor vragen en twijfels, als voor succesverhalen. 

 

Deelnameprijs

Voor de volledige opleiding betaal je € 665 euro. Inschrijving voor aparte lesdag(en), kan ook en dan betaal je 95 euro per dag. (inclusief catering)

Vanaf minimum 12 inschrijvingen gaat de vorming door. Uiterste datum inschrijving: 5 februari 2022
 


Locatie

Deze online vorming wordt uitsluitend live via Collaborate aangeboden


Informatie en inschrijven

Deze opleiding kan in zijn geheel gevolgd worden of aparte lesdagen:

  • Iedereen neemt deel aan dag 1, tenzij ooit eerder gevolgd.
    Hier wordt de basis meegegeven voor counseling, dat later in elke vormingsdag zal terugkomen.
  • Je kan de hele reeks volgen of één of meerdere thema's kiezen naargelang je persoonlijke voorkeur.

Meer info en inschrijven: website UCLL

Download de flyer.