Verfrissende kijk op CTG, introductie in het fysiologisch interpreteren - Arteveldehogeschool, online

Datum

Doelgroep: vroedvrouwen/verloskundigen, gynaecologen/assistent-gynaecologen, studenten vroedkunde

  • Wil je een verfrissende kijk op CTG?
  • Wil je meer inzicht krijgen waarom een foetus bepaalde kenmerken vertoont op het CTG?
  • Word je bij het zien van een bepaald tracé ook soms geconfronteerd met het gevoel om al of niet te moeten interveniëren?
  • Wil je het stappenplan meer onder de knie krijgen voor de benadering van een fysiologische interpretatie van het CTG waarbij de individuele foetus centraal staat en niet louter de classificatie?
  • Doelstelling is dat je meer inzicht krijgt in de veranderingen in de basislijn, variabiliteit en deceleraties en je met meer vertrouwen een optimaal verloskundig beleid kunt toepassen.

 

 

Programma
  • We vertrekken vanuit heel veel voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. De theoretische inhouden worden aangebracht vanuit gerichte oefeningen
  • Verdedigingsmechanismen van de foetus
  • Fysiologische controle van de FHT
  • Stappenplan bij interpretatie van CTG.
  • Soorten hypoxie en management

 

Deelnameprijs

€70

 

Locatie

Online

 

Informatie en inschrijven

arteveldehogeschool.be