Verfrissende kijk op CTG, introductie in het fysiologisch interpreteren - Arteveldehogeschool, online

Datum

Wil je graag meer inzicht en vertrouwen krijgen bij het interpreteren van foetale harttonen? We bieden verschillende online praktijkgerichte workshops aan die een verfrissende kijk geven op CTG/STAN en intermittente auscultatie. Zowel voor vroedvrouwen die al jaren zwangeren en arbeiden begeleiden, als voor (her)starters en student-vroedvrouwen hebben we een gedifferentieerd aanbod. In alle workshops vertrekken we vanuit de fysiologische kijk op het interpreteren van harttonen. Dit vormt immers dé basis om het welzijn van de foetus optimaal in te schatten. Dit helpt je om een adequaat verloskundig management te voeren.

 

Programma

 

DINSDAG 20 SEPTEMBER VAN 9 - 12U30

Workshop 2: Verfrissende kijk op CTG, introductie in het fysiologisch interpreteren

Doelgroep: vroedvrouwen, gynaecologen, assistent-gynaecologen

  • Wil je een  verfrissende kijk op CTG?
  • Wil je meer inzicht krijgen waarom een foetus bepaalde kenmerken vertoont op het CTG?
  • Word je bij het zien van een bepaald tracé ook soms geconfronteerd met het gevoel om al of niet te moeten interveniëren?
  • Wil je het stappenplan meer onder de knie krijgen voor de benadering van een fysiologische interpretatie van het CTG waarbij de individuele foetus centraal staat en niet louter de classificatie?
  • Doelstelling is dat je meer inzicht krijgt in de veranderingen in de basislijn, variabiliteit en deceleraties en je met meer vertrouwen een optimaal verloskundig beleid kunt toepassen.

 

We vertrekken vanuit heel veel voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. De theoretische inhouden worden aangebracht vanuit gerichte oefeningen - 

  • Verdedigingsmechanismen van de foetus
  • Fysiologische controle van de FHT 
  • Stappenplan bij interpretatie van CTG: 8Cs’ benadering
  • Soorten hypoxie en management 


 

Deelnameprijs

€60

 

Locatie

Online

 

Informatie en inschrijven

arteveldehogeschool.be