Vroedvrouw in eerste lijn: prenataal - Karel de Grote Hogeschool, Antwerpen

Datum
 • Vroedvrouwen begeven zich meer op prenataal terrein maar voelen zich nog niet altijd veilig genoeg om deze rol op te nemen.
 • Deze navorming wil vroedvrouwen vanaf de preconceptie tot het einde van de zwangerschap kennis en vaardigheden bijbrengen.
 • Zo wordt er onder meer ingezoomd op de werkelijke behoeften van zwangere en het toepassen van het voorschrijfrecht door de vroedvrouw.
 • Hiernaast wordt er ook stilgestaan bij de verschillende consultaties tijdens de prenatale periode volgens de principes van het boek PEP- talk.  
 • Wat zijn je rechten en plichten in de zwangerschap als zorgverlener?
 • Hoe hou je rekening met het waarborgen van privacy in een thuiscontext?

 

Programma
 • 8.45 u.: Onthaal & registratie
 • 9.00 u.: Toelichting rond de studie en resultaten van PEP-talk
 • 10.00 u.: Preconceptioneel consult
 • 11.00 u.: Pauze
 • 11.20 u.: Prenatale ondersteuning per consultatie: klinisch onderzoek, informeren op maat en voorschrijven van geneesmiddelen
 • 12.30 u.: Lunch
 • 13.30 u.: Casuïstiek in de prenatale context
 • 14.30 u.: Pauze
 • 14.50 u.: Rechtspraktijk in de prenatale context
 • 16.30 u.: Slotbeschouwing & evaluatie

 

Deelnameprijs
 • Met inspiratiepakket: 142,70 euro per persoon incl. digitale syllabi, catering

 • Zonder inspiratiepakket: 110 euro per persoon incl. digitale syllabi, catering

 
Locatie

Campus zuid, Brusselstraat 45, 2000 Antwerpen.

 

Informatie en inschrijven

kdg.be