Webinar: nieuw mastitisbeleid - AP Hogeschool

Datum

Een borstontsteking... Als vroedvrouw, lactatiekundige of arts kom je het probleem regelmatig tegen tijdens de begeleiding van pas bevallen vrouwen. 


Hoe pak je dit ook weer aan? Welke acties kan je ondernemen om het probleem te verhelpen? Wat zijn de nieuwe adviezen over de aanpak van mastitis? 
In dit interactieve webinar wordt aan de hand van casussen de vernieuwde aanpak van mastitis besproken en  toegepast.

Deze webinar wordt geanimeerd door Joke Muyldermans, vroedvrouw, MSc, Lactatiekundige IBCLC

 
Deelnameprijs

Kostprijs externen: € 30

Studenten: € 20 (gelieve bij inschrijving te vermelden dat je student bent) 

 

Locatie

Online

 

We hosten de webinar via MS Teams. Enkele dagen vooraf ontvangt u via e-mail de juiste URL om deel te nemen.

 

Informatie en inschrijven

ap.be