Webinar Trauma bij jonge kinderen - Yuneco, online

Datum

Wat is trauma nu precies? Zijn er verschillende soorten enwaarom is dat belangrijk? Hoe kun je zien dat een jong kindgetraumatiseerd is? Hoe kunnen we de levenslange impactvan trauma bij jonge kinderen begrijpen? Waaromvergeten kinderen die enge gebeurtenissen niet gewoonals ze zo klein zijn? Waarom gaat het niet gewoon vanzelfbeter als het gevaar geweken is?

Naast antwoorden op deze vragen en veel voorbeeldenkrijg je tijdens dit webinar ook tools aangereikt om samenmet ouders een omgeving te creëren die jonge kinderenopnieuw als veilig kunnen ervaren.

 

Programma

Het webinar wordt begeleid door: 

  • Orfee Callebert: klinisch psycholoog en psychodynamisch therapeut, medewerker mobiel team YUNECO Care, PraxisP, psychodynamisch team (KU Leuven)
  • Ilse Theys: kinderpsychologe en psychodynamisch therapeut,Kleine K kleuters (UPC KU Leuven) en Villa Vinkendaele

 

Deelnameprijs

gratis

 

Locatie

online

 

Informatie en inschrijven

Inschrijven kan t.e.m. 24/09

Meer infomatie en inschrijven via: https://www.yuneco.be/agenda/223-2021-03-12-10-05-11