Duurzame en gezonde voeding - Hoge Gezondheidsraad, online

Datum

In de komende decennia zal de wereldbevolking gestaag blijven toenemen. De mondiale voedselvoorziening zal dan ook mee moeten groeien nu de negatieve gevolgen van klimaatverandering op voedselproductie steeds duidelijker worden. Bovendien zal de globale ziektelast (“burden of disease”) die verband houdt met een ongebalanceerd voedingspatroon (zowel door ondervoeding als door malnutritie) blijven stijgen.

De voedselketen, van productie tot consumptie, zal hierdoor steeds meer onder druk komen te staan en zal zich onvermijdelijk moeten aanpassen aan deze prangende uitdagingen. Creatieve oplossingen moeten worden gevonden op alle betrokken niveaus, waaronder de landbouw, voedselverwerking, distributie, consumptie alsook de sociale context van voeding.

Naar het voorbeeld van andere internationale instellingen wenst de Hoge Gezondheidsraad, die reeds een bijzondere aandacht besteedt aan het verband tussen voeding en gezondheid, een transdisciplinaire aanpak van deze problematiek te stimuleren. 

Met deze studievoormiddag wil de Hoge Gezondheidsraad de totstandkoming ondersteunen van een multisectoriële dynamiek die nodig is om te komen tot de ontwikkeling van nieuwe concepten met een solide en consensuele basis en die in het bijzonder gericht zijn op een rechtvaardige en duurzame voedselproductie en een gezonde voedselconsumptie.

De presentaties van de verschillende deskundigen en de reflecties die daaruit voortvloeien, zullen ongetwijfeld bijdragen tot de verwezenlijking van deze doelstellingen.

Het belooft een boeiende voormiddag te worden.
Wees van harte welkom.


Deze studiedag, die gezien de huidige coronasituatie online plaatsvindt, zal doorgaan op woensdag 12 mei 2021 van 10u tot 13u
 

Programma


Voorlopig programma

 • Tim Benton
  Research Director at Chatham House
  United Kingdom
 • Mads Fischer-Moller
  Professor in Food Policy
  Leader of the “Future Food Systems Challenge Centre” 
  Scotland Rural College
  Scotland, United Kingdom
 • Marjolein Visser
  Associate Professor - Chargée de Cours
  Chair of Agroecology, Université Libre de Bruxelles (ULB)
  Belgium
 • Katrien Verbeke
  Social entrepreneur, urban food expert and founder of Let us
  Belgium

   
Deelnameprijs

Gratis

 

Locatie

Online

 

Informatie en inschrijven

Meer info en inschrijvingsmogelijkheden volgen binnenkort.