Volgende stappen na grote ontgoocheling over begroting ziekteverzekering 2024

We hebben kennis genomen dat de door het verzekeringscomité goedgekeurde nota (zie vorige nieuwsbrief) bijna volledig werd opgenomen in de beslissing van de Algemene Raad die maandag 16 oktober 2023 werd gecommuniceerd. Echter werd het deel van de vroedvrouwen niet meegenomen. We hebben verduidelijking gevraagd op de overeenkomstencommissie van de vroedvrouwen waar wel een grote mate van empathie werd getoond, ook door de mutualiteiten maar waar geen antwoorden kwamen op onze vragen. Er is een grote mate van boosheid en zware  ontgoocheling getoond en hier is afgesproken dat we samen met de commissie de volgende stappen nemen. De voorzitter van de commissie zal maandag intern onze reacties duiding geven. We hebben hier niet op gewacht en stuurden de beleidsmakers ons ongenoegen door. (Zie brief hieronder).

Onze volgende stappen

  • We stuurden een reactie uit naar de beleidscel en naar de commissie en relevante personen uit de mutualiteiten
  • We stellen een parlementaire vraag
  • We sturen een persbericht
  • We nemen de sociale media hierin mee
  • Ludieke acties worden voorbereid met duidelijk doel
  • We ondersteunen diegene die wensen te deconventioneren. Vroedvrouwen die willen deconventioneren kunnen een aangetekend schrijven sturen naar het RIZIV. Ten laatste 30/11 moeten ze de brief ontvangen hebben.
  • We verwittigen onze achterban van deze stappen

We houden jullie verder op de hoogte!


Beste beleidsmakers,

Vanuit de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen(VBOV)  willen we een sterk signaal geven en vragen we antwoorden. We lazen de begrotingsdocumenten en zijn zwaar teleurgesteld en ontgoocheld.

De beslissing van de Algemene Raad is voor ons onbegrijpelijk! Het is een mokerslag in het gezicht van de vroedvrouwen. Ook vanuit onze leden krijgen we veel signalen van zware ontgoocheling, onmacht en kwaadheid.

Na een lang voorbereidend traject was er een consensus gevonden in het Verzekeringscomité dat één van onze behoeften zou meegenomen worden in kader van de begroting van 2024. Het bedrag gekoppeld aan deze behoefte was iets minder dan 7 miljoen euro. Dit zou een eerste stap zijn naar correcte verloning voor de vroedvrouw. Een vraag die al heel wat jaren binnen de commissie leeft gezien de sector structureel onderbetaald wordt. We zagen het afgelopen jaar 10% van onze achterban deconventioneren vanuit een nood naar een correct, leefbaar loon.

 Het is voor de vroedvrouwen en de VBOV dan ook onbegrijpelijk dat uit het door het verzekeringscomité goedgekeurde voorstel geen enkel voorstel werd weerhouden in de begroting 2024 terwijl we lezen dat de voorstellen voor de andere sectoren wel bijna volledig werden aanvaard. Ook vanuit de overeenkomstencommissie van de vroedvrouwen en de verschillende mutualiteiten wordt er uitgesproken dat deze beslissing niet verwacht werd en totaal niet kan geplaatst worden. Zij onderschrijven samen met ons hoe broodnodig deze investering in de sector is. Daarom vragen wij van u een verduidelijkend antwoord.

In de beslissing van de Algemene Raad wordt als argument het transversaal traject voor kwetsbare gezinnen aangehaald als zijnde een tegemoetkoming voor de vroedvrouwen maar gezien er voor dit transversaal traject ook veel andere actoren (gynaecologen, huisartsen, ONE, sociale diensten,…)  rond de tafel zitten en hier nog geen duidelijkheid over is, is dit geen compensatie voor het afgesproken bedrag.  Het gaat om een uitwerking van de coördinatie van een traject voor een zeer energie- en tijdvragende doelgroep.

Het transversaal traject is toegespitst op de zorg voor kwetsbare gezinnen, een traject waar we constructief onze schouders onder zetten, en heeft als doel de verschillende actoren te laten samenwerken in functie van deze specifieke doelgroep. Dit is een belangrijk project, maar het draagt niet bij aan het tot stand komen van een correcte verloning voor de vroedvrouwen, laat staan het vermijden van deconventie binnen onze beroepsgroep.

We ervaren dat de dringende noden van de vroedvrouwen opnieuw totaal niet erkend worden. Niettegenstaande de begroting is opgesteld vanuit een visie om de conventiegraad te vergroten en de tevredenheid van de zorgverlener te verbeteren, kunnen we stellen dat hier totaal geen rekening werd gehouden met de sector van de vroedvrouwen. We worden hier nu afgestraft en dit zal zijn gevolgen kennen binnen onze sector. Niet alleen wordt er voor de vroedvrouwen geen budget vrijgemaakt, maar ook verliezen de vroedvrouwen de conventiepremie. We gaan er dus zelfs op achteruit! 

Om het beroep als vroedvrouw leefbaar te houden, dringen we dan ook aan deze beslissing te herbekijken en het minimaal bedrag binnen de grote begroting alsnog mee te nemen naar 2024. Dit zou een bijzonder sterk signaal geven aan de sector en noodzakelijk om een massale deconventionering te kunnen indijken.

Wij vragen een dringend overleg om deze nota te komen toelichten en antwoorden te krijgen op onze vragen.