Wat te doen bij perinataal mentaal onwelbevinden - Karel de Grote Hogeschool, online

Datum

 

Online navorming van 9u tot 12u

 

Wat als je mentale problemen vermoedt tijdens het peripartum?

Het krijgen van een kind is een ingrijpende periode waarbij ouders geconfronteerd kunnen worden met een waaier aan gevoelens. In het peripartum is er een prevalentie van 20 tot 30% aan mentale problemen, waarvan angst- en stemmingsstoornissen de meest voorkomende zijn (Uguz et al., 2019). De impact situeert zich niet enkel bij de moeder maar heeft eveneens gevolgen voor de ‘hechtingsrelatie’ tussen moeder en kind, de veiligheid van het kind en de directe omgeving.

Als zorgverlener spelen we een grote rol in een vroegtijdige detectie hiervan. Het is belangrijk om het vermoeden van mentale problemen bespreekbaar te maken en moeders (in spé) te kunnen doorverwijzen naar de gepaste hulpverlening.

In deze bijscholing krijg je zicht op het spectrum van perinatale mentale problemen.

  • Er wordt stilgestaan met ervaringsdeskundigen, aan de hand van casuïstiek, bij de kwetsbaarheidsfactoren, kenmerken, prevalentie en etiologie van deze verschillende problematieken.
  • Babyblues, perinatale depressie, perinatale angststoornissen (paniekstoornis, OCD en tocofobie), postnatale psychose en postnatale posttraumatische stressstoornis komen aan bod.

Deze navorming bestaat uit twee delen:

  • Deel 1: theoretische thuiswerkmodule, te volgen op eigen tempo. Je ontvangt de link naar de theorie enkele weken voor aanvang van het tweede deel.
  • Deel 2: live sessie waarin de theorie wordt toegepast aan de hand van een casus, onder begeleiding van Prof. Dr. Erik Franck en Dr. Liesbeth Van Kelst.

 

Programma
  • Perinatale mentale problemen
  • Handvaten voor de zorgverlener

 

Deelnameprijs

€55, inclusief  digitale syllabi

De navormingen van de Karel de Grote Hogeschool komen in aanmerking voor de KMO-portefeuille. Erkenningsnummer: DV.010154

 

Locatie

Online.

Een week op voorhand bezorgen we je een mail met praktische info en een link naar de webinar.

 

Informatie en inschrijven

Meer informatie en inschrijvingen via https://www.kdg.be/bijscholing-perinataal-mentaal-onwelbevinden