Aanbevelingen Good Practice Logo

De zorg voor moeder en kind in België staat voor een veranderd landschap met grote uitdagingen voor de eerste, tweede en derde lijn. Het verkort ziekenhuisverblijf na een ongecompliceerde bevalling zorgt ervoor dat de zorg geboden door vroedvrouwen een belangrijke invulling krijgt. Continuïteit van zorg, kwaliteit van zorg en het uitbouwen van een sterk geïntegreerd netwerk zijn essentieel.

De aanbevelingen voor good practice postnatale zorg maken deel uit van het project ‘Bevallen Kort Ziekenhuisverblijf (BKZ)’ opgesteld door de VBOV-vzw, waarin kwaliteitscriteria voor de vroedvrouw werkzaam in de eerste lijn staan beschreven. Het netwerk in de eerste lijn wordt versterkt door zogenaamde vroedvrouwenkringen, die dienen te voldoen aan kwaliteitscriteria. De aanbevelingen voor een goede praktijkvoering voor de postnatale zorg bieden de vroedvrouw een op evidentie gebaseerde leidraad voor het inhoudelijke van haar/zijn werk.