De vroedvrouw: wetgeving en code

Wat is de reglementering van het beroep vroedvrouw in België? Welke regelgeving en code bepalen het beroep en beroepsprofiel van de Vlaamse vroedvrouw?

 


Permanente vorming

Sinds het KB van 31 januari 2018 is het de verantwoordelijkheid van de vroedvrouw zelf om te waken over de inhoud van de permanente opleiding die relevant is voor zijn/haar beroepsuitoefening.

De permanente vorming zorgt ervoor dat vroedvrouwen op de hoogte blijven van de evolutie in de domeinen van de beroepsuitoefening.  Een vroedvrouw is verplicht een permanente opleiding van 75 uur op 5 jaar te volgen. Het niet naleven van deze verplichting kan een intrekking van de beroepstitel als vroedvrouw tot gevolg hebben.

Omwille van Covid-19 is er een vrijstelling van verplichting van permanente vorming voor 2020 en 2021. Lees meer.

Als VBOV-lid geniet je van de mogelijkheid om in je portfolio je permanente vormingsuren makkelijk digitaal bij te houden. Informatie over VBOV-vormingen worden automatisch in je vroedvrouwenprofiel opgeslagen. Volgde je externe vormingen, ook dan kun je de informatie uploaden en beheren.


Wet inzake kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg.

Op 22 april 2019 ging de nieuwe Wet inzake kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg van kracht.
Als VBOV-lid kan je het webinar 'De kwaliteitswet voor vroedvrouwen' herbekijken en de presentatie downloaden.


 


Beroeps- en competentieprofiel van de vroedvrouw

In het beroepsprofiel van de Belgische vroedvrouw, opgesteld door de Federale Raad voor de Vroedvrouwen1, komen naast de definitie en de internationale ethische code voor vroedvrouwen, ook de historische achtergronden aan bod die ons beroep kenmerken en beïnvloeden.

Bovendien wordt een overzicht gegeven van de wettelijke bepalingen die het beroep en de opleiding van vroedvrouw reglementeren. Ook de visie op ons beroep, de functies en kwalificaties en de beroepscontext van de vroedvrouw zijn in dit document opgenomen.

1De Federale Raad voor Vroedvrouwen is een advies- en overlegorgaan. De Raad heeft als doel het adviseren van de Minister van Volksgezondheid, op zijn vraag of uit eigen initiatief, over alle aangelegenheden in verband met het beroep van vroedvrouw, in het bijzonder betreffende de beroepsuitoefening en de kwalificatie hiertoe.

 


 

 

 

 

Heb je hierboven nog niet de informatie gevonden die je zocht? 

 

FAQ vroedvrouw: wetgeving en code
Neem zeker een kijkje in onze FAQ wetgeving en code.

 

 

 

Blijf je nog op je honger zitten? Contacteer ons via het contactformulier of neem telefonisch contact met ons op.