Stage

Alle opleidingen Bachelor in de Vroedkunde zijn onderhevig aan de Europese richtlijnen betreffende het studieprogramma voor verloskundigen. Deze richtlijnen beschrijven zowel het theoretisch onderwijs alsook de praktische en klinische opleiding.

Dit laatste luik schrijft dat het theoretische onderwijs en de klinische opleiding in evenwicht moeten gebracht worden zodat de beschreven te behalen prestaties op voldoende wijze kunnen worden verworven.

Voor de klinische opleiding moeten stages worden gevolgd in ziekenhuisafdelingen of bij andere inrichtingen voor gezondheidszorg die door de bevoegde autoriteiten of instellingen zijn erkend. Elke opleiding heeft de vrijheid deze richtlijnen in te passen binnen zijn opleidingsvisie en –structuur.

Per traject zal de student-vroedvrouw een aantal disciplines doorlopen, die haar/hem helpen te groeien tot een beginnend beroepsbeoefenaar binnen het beroepenveld van de vroedvrouw die beschikt over de competenties zoals beschreven in het beroepsprofiel van de Belgische vroedvrouw.

Heb je niet gevonden wat je zocht? Contacteer ons via het contactformulier of neem telefonisch contact met ons op.