VBOV-prijs masterproef

VBOV ondersteunt studenten in het proces van het maken van de masterproef en sinds 2010 reikt de VBOV vzw jaarlijks de VBOV-prijs masterproef uit.

 

PROCEDURE ONDERSTEUNING VANUIT VBOV VZW 

Het herziene Protocol Masterproeven, doctoraatsstudies en andere onderzoeksprojecten vind je hier. Dit protocol licht toe hoe de VBOV masterproeven, doctoraatsstudies en andere onderzoeksprojecten kan ondersteunen en welke procedure hiervoor dient gevolgd te worden. De VBOV kiest ervoor om geen ondersteuning te bieden aan bachelorproeven. Elke aanvraag tot ondersteuning dient goedgekeurd te worden door de Werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek en elke aanvrager dient lid te zijn van de VBOV. Indien je graag gebruik wilt maken van de ondersteuning door de VBOV, neem dan contact op met wetenschap@vroedvrouwen.be

 

Procedure VBOV-masterproef prijs
Beoordeling

Elke masterproef wordt door twee onafhankelijke juryleden gelezen en beoordeeld. De masterproef met de hoogste eindscore wint de VBOV-prijs masterproef. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met verschillende aspecten waarbij veel aandacht besteed wordt aan wetenschappelijke waarde en relevantie voor de vroedkundige praktijk. Elk jurylid beoordeelt de masterproef aan de hand van vastgestelde beoordelingscriteria

Masterproef indienen
  • Stuur een ingebonden EN een digitale versie van je masterproef en een abstract van max. 400 woorden naar het secretariaat van de VBOV, t.a.v. de redactie, Haantjeslei 185-01, 2018  Antwerpen.
  • De uiterste datum van inzending voor de VBOV-prijs masterproef 2020 is verstreken.

Zijn de resultaten uit je masterproef de moeite waard om met anderen te delen? Ding dan mee naar de VBOV-prijs masterproef.

 

 

VBOV-prijs

De winnaar van de VBOV-prijs masterproef krijgt de mogelijkheid zijn masterproef voor te stellen op de jaarlijkse VBOV-Trefdag. Bovendien wordt in het Tijdschrift voor Vroedvrouwen plaats voorzien om de resultaten van de masterproef te publiceren. Er is tevens een geldprijs van €500 aan deze VBOV-prijs verbonden.

 

Bovendien krijgt elke inzending van een masterproef een jaar gratis VBOV-lidmaatschap, ten minste als de eindscore toegekend door de jury van de VBOV, minimum 65% bedraagt.


Benieuwd wie de VBOV-prijs masterproef de voorbije jaren gewonnen heeft? De lijst winnaars VBOV-prijs masterproef geeft een overzicht van alle winnaars sinds 2010. Als je lid bent van de VBOV kan je achter de LOGIN toegang krijgen tot de winnende masterproeven sinds 2011.

Heb je niet gevonden wat je zocht? Contacteer ons via het contactformulier of neem telefonisch contact met ons op.