Wie is de vroedvrouw?

De vroedvrouw is een deskundige op het gebied van zwangerschap, bevalling en kraamperiode. De vroedvrouw is opgeleid volgens een driejarige bacheloropleiding in de vroedkunde en heeft mogelijks ook nog een tweejarige Masteropleiding. Het beroep vroedvrouw is een gereglementeerd beroep volgens Belgische wetgeving en een duidelijk beroeps- en competentieprofiel. Bovendien schoolt de vroedvrouw zich met 75 uur permanente vorming/per 5 jaar continu bij. Zij is dus medisch geschoold en dé expert bij uitstek om de normale zwangerschap en bevalling en het normale kraambed te begeleiden. Meer en meer vroedvrouwen bieden ook zorgen vóór de zwangerschap. U kan bij de vroedvrouw terecht met vragen over fertiliteit en familieplanning.

Tijdens de zwangerschap, de bevalling en de kraamperiode controleert de vroedvrouw de gezondheid van moeder en kind. Na een grondige, zelfstandige opleiding van 3 jaar is de vroedvrouw door haar medische kennis bevoegd om de juiste onderzoeken te doen en adviezen te geven. Ook wanneer de zwangerschap niet zo vlot verloopt door het optreden van complicaties of wanneer de zwangerschap misschien eindigt in een miskraam, kan de vroedvrouw je met empathie verzorgen en begeleiden. Zij verwijst je, indien nodig, door naar de gynaecoloog. De vroedvrouw streeft naar een optimale samenwerking met andere beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg om je steeds de beste zorgen te kunnen aanbieden. Ook als de zwangerschap of de bevalling anders lopen dan verwacht en het wiegje leeg blijft, kan de vroedvrouw heel wat voor jou betekenen. De vroedvrouw kan ook extra ondersteuning bieden wanneer je - al dan niet gepland - de zorg voor je kindje op jonge leeftijd opneemt of als je er alleen voor staat.

Voorts begeleidt en ondersteunt de vroedvrouw je ook bij de bevalling zelf. De vroedvrouw staat je bij zowel bij de keuze voor een thuisbevalling als bij een bevalling in het ziekenhuis of in een geboortehuis.

De vroedvrouw neemt ook de medische zorgen op zich na de geboorte en biedt steun en informatie aan (kersverse) ouder(s) in de kraamperiode, onder andere bij begeleiding van borstvoeding. Dit kan zowel thuis als in het ziekenhuis.

De vroedvrouw benadert zwangerschap, bevalling en kraamperiode vanuit een holistische filosofie. Dit betekent dat zij naast de medische controles ook ruime aandacht besteedt aan de psychologische, emotionele en sociale aspecten van zwanger zijn, bevallen en van de kraamtijd. De vroedvrouw is dus niet enkel een medisch deskundige, maar begeleidt aanstaande ouders tevens door het geven van informatie en ondersteuning. Daarnaast is de vroedvrouw ook een vertrouwenspersoon en een warm rustpunt, een zeer belangrijk gegeven tijdens deze heel bijzondere periode in je leven!

Meer weten over wat de vroedvrouw voor jou kan betekenen? Neem ook een kijkje in onze folder.